collect sözlük anlamı nedir?

Sözlükte collect kelimesinin manası:

  1. Toplamak
  2. Koleksiyon yapmak, biriktirmek
  3. Tahsil etmek, almak (vergi)
  4. Kendine gelmek, anlamak, idrak etmek
  5. Toplanmak, birikmek
  6. Koleksiyon haline gelmek
  7. , ödemeli
  8. Bir araya getirmek, biriktirmek, toplamak, toparlamak, toplanmak, birikmek; koleksiyon yapmak; derlemek; uğrayıp almak, almak; tahsil etmek

collect ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları