command sözlük anlamı nedir?

Sözlükte command kelimesinin manası:

  1. Emir, kumanda, komut
  2. Bir subayın kumanda ettiği askerler
  3. Yetki, hakimiyet
  4. Emretmek, hâkim olmak, kumanda etmek, idare etmek
  5. Amir olmak, bakmak
  6. Emir vermek, emretmek; hükmetmek, hakim olmak, komuta etmek, yönetmek, kontrol etmek, hüküm sürmek; buyurmak; tepeden görmek; telkin etmek

command ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları