comment sözlük anlamı nedir?

Sözlükte comment kelimesinin manası:

  1. Yorumlama, tefsir
  2. Açımlama
  3. Düşünce, mütalaa
  4. Eleştirme tenkit
  5. Açımlamak, fikrini söylemek
  6. On ile hakkında fikir beyan etmek, tefsir etmek, yorumlamak
  7. Eleştirmek .commentary tefsir, şerh, açımlama, izah
  8. Çıkma haşiye.
  9. Yorumlamak, değerlendirmek, eleştirmek, düşüncesini açıklamak

comment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları