Commentary Of Jufgement ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Commentary Of Jufgement" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Commentary Of Jufgement" ne demek?

 1. Yargının yorumu

Commentary Of Jufgement nedir? İlişkili sözcükler

 • Anagoge: Bâtıni tefsir. Anagoji, anagoji, bir metnin tinsel yorumu; gelecek ile ilgili cevaplar bulmak için kullanılan İncil yorumu; tinsel mutluluk devamı...
 • Olumsuz Etki: Yargıtayca incelenmeden kesinleşen yargılara karşı verilen yazılı buyruk üzerine yargıtay, yargılıya daha çok ceza verilmesi gerekirken az verilmiş olduğu gerekçesiyle ve ancak yasaya aykırı olması nedeninden dolayı yargıyı bozarsa, bu bozmanın, yargılının cezasının artması biçiminde bir sonuç ortaya koymaması. devamı...
 • Yargının Yorumu: Bir yargılının cezasını belirten yargıdaki cezanın tutarı ve yargının anlamında duraksanınca durumun yorum yolu ile yargıçça çözülmesi. devamı...
 • Bozma Nedenleri: Ceza yargılama yöntemi yasasında, ilk yargılıkça verilen bir yargının yargıtayca bozulması için gösterilen nedenler. devamı...
 • üstyargılık: Bir davayı, ilk yargılıktan sonra, üst yargı yolu ile gören ve ikinci olarak yargı veren toplu bir yargılık. devamı...
 • Exegesis: Yorum, tefsir, şerh, kutsal kitapların tenkitli yorumu Yorum, kutsal kitap yorumu devamı...
 • üsteleme: Üstelemek işi, tekit Alt yargılıkta verilen sonyargının yargıtayca bozulması üzerine, ilk yargılığın bozmaya uymayarak eski yargısını yeniden vermesi ve böylece görüşünde direnmesi. devamı...
 • Tüze Yargılıkları: Anayasa, danıştay, uyuşmazlık, askerlere özgü yargılıklar gibi Anayasa ve özel yasalarla görevlendirilen yargıyerlerinin görevleri dışında kalan bütün uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü ve yargıçlar yasasına bağlı yargıçlarla çalışan yargı yerleri. devamı...
 • Sorguya çekme Hakkı: Yargıcın, yargılık üyelerinin, savcının, yanların ya da vekillerinin ve bilirkişinin yanlardan tanık ve bilirkişilerden açıklama isteme hakkı (sorguya çekme yetkisi yalnız yargıcın ya da yargılık başkanınındır). devamı...
 • Judicature: Yargılama hakkı, yargılama işlev ve işlemi Hâkimlik devamı...

Commentary Of Jufgement ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.