commission sözlük anlamı nedir?

Sözlükte commission kelimesinin manası:

 1. Görev, vazife, iş
 2. İşleme
 3. Eylem
 4. Komisyon ücreti, yüzdelik
 5. Kurul, komisyon
 6. Rütbe, mevki
 7. Salahiyetname, emirname
 8. Belirli bir görev için verilen yetki
 9. Tayin etmek, atamak
 10. Vazifelendirmek, görevlendirmek, memur etmek
 11. Den donanmaya katmak, kadroya sokmak
 12. Görevlendirmek, atamak, yetkilendirmek; ısmarlamak, sipariş vermek; tayin etmek

commission ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları