commitment sözlük anlamı nedir?

Sözlükte commitment kelimesinin manası:

  1. Vaat, taahhut
  2. Kesin karar
  3. Teslim etme, teslim olma
  4. Bağlantı
  5. Havale
  6. İrtikap, (suç) işleme
  7. Birinin hapishane veya akıl hastanesine kapatılması için mahkemeden alınan karar, hapis ilâmı.
  8. Söz, vaat, taahhüt; teslim etme; suç işleme; bağlantı; hapis hükmü

commitment ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları