Comms ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Comms" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Comms" ne demek?

 1. Halklar

Comms nedir? İlişkili sözcükler

 • Ilkel Halklar: Budunbilim verilerine göre doğaya sıkı sıkıya bağlılıkları; doğaya egemen olmak için kullandıkları araç-gereçlerin, tekniklerin yetersizliği; yazıyı bilmemeleri; eğitimde geleneğin önemli rol oynaması; ortaklaşa düşünce biçimi gibi özelliklerle nitelenen halklar, toplumlar, budunsal topluluklar (Kuzey ve Güney Amerika yerlileri, Eskimolar, Afrika Zencileri, Pasifik Okyanusu adalıları ile bunlara bakarak çok daha ilkel basamaktaki Avusturalya yerlileri, Pigmeler, Buşmanlar, devamı...
 • Halkbencilik: Kimi halkların kendilerini “insan”, başka halkları da “barbar” olarak nitelemeleri; değişik kültürlere bağlı toplumların kendi kültürlerinden olmayanlara karşı takındıkları üstünlük tavrı. devamı...
 • Iptidaı Halklar: Bk. ilkel halklar devamı...
 • Doğaya Bağlı Halklar: Bk. ilkel halklar. devamı...
 • Yazıyı Bilmeyen Halklar: Bk. ilkel halklar. devamı...
 • Saf Halklar: Bk. ilkel halklar. devamı...
 • Romance Peoples: Latin kökenli halklar devamı...
 • Panslavizm: Slav asıllı bütün halkları aynı yönetim altında toplama amacı güden politik akım ve hareket. devamı...
 • Celtic Culture: Kelt kültürü, Avrupa’nın kuzeybatısında yaşŸamışŸ olan antik halkların izlediğŸi yaşŸam tarzı devamı...
 • Acculturised: BaşŸka ülkenin kültürünü kabul etmişŸ, başŸka kültürlerin veya halkların kültürünü benimsemişŸ; farklı kültürü özümsemişŸ devamı...

Comms ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.