Commuting ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Commuting" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Commuting" ne demek?

 1. [commute] değiştirmek, değiş tokuş etmek, takas etmek, çevirmek; hafifletmek; evle iş arasını trenle gidip gelmek

 2. İşŸE gidişŸ-gelişŸ, ev ve işŸ arasında ileri geri yolculuk yapma eylemi

Commuting nedir? İlişkili sözcükler

 • Commute: Değiş tokuş etmek mübadele etmek Deiştirmek veya hafifletmek (cezayı) devamı...
 • Roundtrip: GidişŸ gelişŸ seyehat etmek, bir yere seyahat etmek ve geri dönmek, gidişŸ ve dönüşŸ şŸeklinde yapılan yolculuk devamı...
 • Commuter: Her gün işŸe trenle gidip gelen kimse; banliyöde yaşŸayan kimse; akım çevirici devamı...
 • Return: Geri dönmek, geri gelmek, geri gitmek, avdet etmek Eski sahibine dönmek devamı...
 • Enlivenment: Canlandırma (animasyon) eylemi, uyandırma eylemi, heyecanlandırma fiili, hayat dolu yapma eylemi, canlı/neşŸeli yapma eylemi devamı...
 • Yolculuk: Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer Örnek: Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. F. N. Çamlıbel Bu gidiş gelişte geçen süre. Herhangi bir devamı...
 • Progress: İlerleme, ileri gidiş, yükselme, gelişme. İlerlemek, ileri gitmek, gelişmek devamı...
 • Neşet: Çıkma, ileri gelme. Meydana gelme, ileri gelme. 2. Çıkma, yetişme. devamı...
 • Manevra: Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi. Geminin bir yere yanaşmak veya bir yerden çıkmak için yaptığı hareket. devamı...
 • Evacuating: [evacuate] boşaltmak, tahliye etmek, vücuttan dışarı atmak Tahliye, insanlardan temizleme eylemi, insanları boşŸaltma eylemi, insanları tahliye etme eylemi (tehlikeli bir bölgeden, savaşŸ hattından, vb.); boşŸaltma eylemi; geri çekilme; tahliye eylemi devamı...

Commuting ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.