companion in misfortune sözlük anlamı nedir?

Sözlükte companion in misfortune kelimesinin manası:

  1. Dert ortağı

companion in misfortune ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları