company ne demek

Şirket Nedir?

Şirket, iki veya daha fazla kişinin ortaklaşa bir işletme kurmak ve işletmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Şirketler, ortakların sermaye ve emeklerini birleştirerek oluşturulur ve ortaklar şirketin kâr ve zararından belirli oranlarda pay alırlar.

Şirketler, faaliyet alanlarına göre farklı türlerde olabilir. En yaygın şirket türleri şunlardır:

 • Anonim şirket (A.Ş.)
 • Limited şirket (Ltd. Şti.)
 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket

Şirketlerin Özellikleri

Şirketler, tüzel kişiliğe sahip oldukları için kendi adlarına hak ve yükümlülük sahibi olabilirler. Şirketler, ortakların sermaye ve emeklerini birleştirerek oluşturulur ve ortaklar şirketin kâr ve zararından belirli oranlarda pay alırlar. Şirketler, faaliyet alanlarına göre farklı türlerde olabilir.

Şirketlerin Avantajları

Şirketlerin kurulması ve işletilmesi, tek kişilik işletmelere göre daha maliyetlidir. Ancak, şirketlerin kurulması ve işletilmesinin birçok avantajı da bulunmaktadır. Bu avantajlar şunlardır:

 • Şirketler, ortakların sermaye ve emeklerini birleştirerek oluşturulur. Bu sayede, şirketler daha büyük yatırımlar yapabilir ve daha büyük işletmeler kurabilirler.
 • Şirketler, tüzel kişiliğe sahip oldukları için kendi adlarına hak ve yükümlülük sahibi olabilirler. Bu sayede, şirketler daha güvenilir ve itibarlı bir yapıya sahip olurlar.
 • Şirketler, ortakların kâr ve zararından belirli oranlarda pay almaları nedeniyle, ortaklar şirketin başarısından daha fazla faydalanabilirler.
 • Şirketler, faaliyet alanlarına göre farklı türlerde olabilir. Bu sayede, şirketler farklı sektörlerde faaliyet gösterebilir ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilirler.

Şirketlerin Dezavantajları

Şirketlerin kurulması ve işletilmesi, tek kişilik işletmelere göre daha maliyetlidir. Ayrıca, şirketlerin kurulması ve işletilmesi daha fazla bürokrasi gerektirir. Şirketlerin dezavantajları şunlardır:

 • Şirketlerin kurulması ve işletilmesi, tek kişilik işletmelere göre daha maliyetlidir.
 • Şirketlerin kurulması ve işletilmesi daha fazla bürokrasi gerektirir.
 • Şirketlerde ortaklar arasında anlaşmazlıklar çıkabilir.
 • Şirketler, ekonomik krizlerden ve diğer olumsuz durumlardan daha fazla etkilenebilirler.

Şirket Türleri

Şirketler, faaliyet alanlarına göre farklı türlerde olabilir. En yaygın şirket türleri şunlardır:

 • Anonim şirket (A.Ş.)
 • Limited şirket (Ltd. Şti.)
 • Kollektif şirket
 • Komandit şirket

Anonim Şirket (A.Ş.)

Anonim şirket, ortakların sermayesinin belirli paylara bölündüğü ve ortakların şirketin kâr ve zararından pay aldığı bir şirket türüdür. Anonim şirketler, en yaygın şirket türlerinden biridir ve büyük işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Limited Şirket (Ltd. Şti.)

Limited şirket, ortakların sermayesinin belirli paylara bölündüğü ve ortakların şirketin kâr ve zararından pay aldığı bir şirket türüdür. Limited şirketler, anonim şirketlere göre daha küçük işletmeler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Kollektif Şirket

Kollektif şirket, ortakların şirketin kâr ve zararından ortaklaşa sorumlu olduğu bir şirket türüdür. Kollektif şirketler, genellikle küçük işletmeler tarafından tercih edilir.

Komandit Şirket

Komandit şirket, ortakların şirketin kâr ve zararından farklı oranlarda sorumlu olduğu bir şirket türüdür. Komandit şirketler, genellikle küçük işletmeler tarafından tercih edilir.

Şirketlerin Önemi

Şirketler, ekonomide önemli bir rol oynarlar. Şirketler, iş yaratır, üretim yapar ve hizmet sunarlar. Şirketler, ayrıca, vergi öderler ve sosyal güvenlik sistemine katkıda bulunurlar. Şirketler, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın temel unsurlarından biridir.


Yayımlandı

kategorisi