Comparative ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Comparative" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Comparative" ne demek?

 1. Mukayeseli, karşılaştırmalı

 2. Nispi, orantılı

 3. (sıfat veya zarflann) üstünlük derecesini gösteren

 4. , üstünlük derecesi

 5. Kıyaslamalı, orantılı; karşılaştırma yoluyla yapılan; uygun; üstünlük derecesini gösteren

Comparative nedir? İlişkili sözcükler

 • Compare: Mukayese, kıyas, karşılaştırma .beyond compare, without compare fevkalade, eşsiz, üstün. With ile karşılaştırmak, karşılaştırılabilir olmak, kıyas kabul etmek devamı...
 • Comparatively: Orantılı olarak, nispeten devamı...
 • Compared: [compare] karşılaştırmak, kıyaslamak, benzetmek, karşılaştırılmak, benzemek, üstünlük derecesini göstermek KarşŸIlaşŸTırılmışŸ, benzerlikler ve farklılıklar bulmak için denetlenmişŸ devamı...
 • Comparative Degree: Üstünlük derecesi devamı...
 • Commensurate: Orantılı, eşit Yeterli Uygun, münasip devamı...
 • Proportional: Orantılı miktar, orantılı sayı Orantılı devamı...
 • Sıvındırmak: Bir gazın veya buharın sıcaklık derecesini düşürmek, basıncını artırmak yoluyla onu sıvı durumuna getirmek. devamı...
 • PKa Değeri: Hidrojen iyonlarını kabul etme yeteneğinin bir ölçüsü olan asidik iyonlaşma sabitesinin negatif logaritması olarak tanımlanan ve birasit veya bazın nispi gücünü gösteren değer. devamı...
 • Comparer: KarşŸIlaşŸTıran kimse, kıyaslayan kimse devamı...
 • Compare From: Karşılaştırma yeri devamı...

Comparative ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.