compare sözlük anlamı nedir?

Sözlükte compare kelimesinin manası:

  1. Mukayese, kıyas, karşılaştırma .beyond compare, without compare fevkalade, eşsiz, üstün.
  2. With ile karşılaştırmak, karşılaştırılabilir olmak, kıyas kabul etmek
  3. To ile benzetmek, benzemek
  4. (sıfat veya zarfın) üstünlük derecesini göstermek
  5. Karşılaştırmak, kıyaslamak, benzetmek, karşılaştırılmak, benzemek, üstünlük derecesini göstermek

compare ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları