comparison sözlük anlamı nedir?

Sözlükte comparison kelimesinin manası:

  1. Karşılaştırma, mukayese
  2. Münasebet, ilişki, nispet, benzerlik
  3. Gram sıfat veya zarflara üstünlük veya enüstünltk derecesini katan çekim şekli
  4. Benzetme, teşbih
  5. Kıyaslama, karşılaştırma, mukayese, benzerlik, benzetme, kıyas, üstünlük derecesini gösterme

comparison ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları