concern sözlük anlamı nedir?

Sözlükte concern kelimesinin manası:

  1. İlgi, alâka
  2. İş
  3. Endişe, tasa, kaygı, merak
  4. Şirket, ticarethane
  5. Dili şey: alâkadar etmek
  6. Ucu dokunmak
  7. Tesir etmek
  8. Ait olmak, ilgilendirmek, ilişiği olmak
  9. İlgilendirmek, kaygılandırmak, endişelendirmek; etkilemek; ait olmak, ilişkisi olmak, karışmak

concern ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları