Conduct ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Conduct" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Conduct" ne demek?

 1. Davranmak

 2. İdare etmek, yürütmek

 3. Orkestra idare etmek

 4. Refakat etmek, yol göstermek, önderlik etmek

 5. Nakletmek, geçirmek, iletmek

 6. Davranış, tavır, hareket

 7. İdare

 8. İdare etmek, yönlendirmek, rehberlik etmek, yönetmek, iletmek, geçirmek

Conduct nedir? İlişkili sözcükler

 • Conduct 2: Yürütmek; yönetmek, idare etmek: You´ve conducted this siege well. Bu kuşŸatmayı çok iyi yürüttünüz. You can´t conduct such experiments here. Burada böyle denemeler yapamazsınız. They conduct a college. Bir koleji yönetiyorlar. Who´s going to conduct the orchestra? Orkestrayı kim yönetecek? rehberlik etmek. (sesi/elektriğŸi) iletmek. ” devamı...
 • Guide: ), (i.) yol göstermek Kılavuzluk etmek, delâlet etmek devamı...
 • Conduct 1: DavranışŸ, tavır, hareket. yönetim, idare. devamı...
 • Lead 2: Yol göstermek, rehberlik etmek, götürmek. yönetmek, idare etmek. -e önderlik etmek, -e liderlik etmek; -in başŸında olmak, -in başŸını çekmek: Gandhi led the resistance to British rule in India. Gandi, Hindistan´daki İngiliz yönetimine karşŸı direnişŸe önderlik etti. to -e yol açmak. (yaşŸam) sürmek. to -e gitmek: This road leads to the university. Bu yol üniversiteye devamı...
 • Guidance: Yol gösterme, delâlet, rehberlik İşaret devamı...
 • Rein: Dizgin, yular İdare vasıtaları Dizgin devamı...
 • Shameful Conduct: Utanç verici davranışŸ, onursuz ve rezil davranışŸ devamı...
 • Negligent Conduct: İhmalkar davranışŸ, aldırışŸsız tutum, pervasız tutum, zarara neden olabilecek davranışŸ devamı...
 • Negligent Conduct: İhmalkar davranışŸ, aldırışŸsız tutum, pervasız tutum, zarara neden olabilecek davranışŸ devamı...
 • Conducted: Yürütülen, rehber eşŸliğŸinde olan, idare edilen devamı...

Conduct ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.