cons ne demek

“Cons” Kelimesinin Kapsamlı İncelemesi: Anlamı, Kullanımı ve Çevirileri

Giriş

“Cons” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Hem olumlu hem de olumsuz bağlamlarda kullanılabilir ve genellikle “artılar” kelimesinin karşıtı olarak görülür. Bu makale, “cons” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak anlamını, kullanımını ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirilerini inceleyecektir.

Anlamı

“Cons” kelimesinin birincil anlamı “eksiler” veya “dezavantajlar”dır. Bir şeyin olumsuz yönlerini veya zayıf noktalarını ifade eder. Örneğin:

 • Bu arabanın yakıt verimliliği iyi ama bakım maliyetleri yüksek.
 • Bu işin maaşı yüksek ama çalışma saatleri çok uzun.

“Cons” kelimesi ayrıca “hileler” veya “aldatmacalar” anlamına da gelebilir. Bu bağlamda, birinin çıkar sağlamak için başkalarını kandırdığı veya manipüle ettiği eylemleri ifade eder. Örneğin:

 • Bu satıcı bana bozuk bir ürün sattı.
 • Bu dolandırıcılar insanları paralarından ediyor.

Kullanımı

“Cons” kelimesi genellikle “artılar” kelimesiyle birlikte kullanılır. “Artılar ve eksiler” ifadesi, bir şeyin hem olumlu hem de olumsuz yönlerini karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin:

 • Bu evin artıları arasında geniş bahçesi ve merkezi konumu var. Eksileri arasında ise eski olması ve tadilat ihtiyacı var.

“Cons” kelimesi ayrıca tek başına da kullanılabilir. Bu durumda, bir şeyin yalnızca olumsuz yönlerine odaklanılır. Örneğin:

 • Bu filmin tek eksisi, çok uzun olması.
 • Bu anlaşmanın eksileri, faydalarından daha ağır basıyor.

Çevirileri

“Cons” kelimesi İngilizce’den Türkçe’ye çeşitli şekillerde çevrilebilir. En yaygın çeviriler şunlardır:

 • Eksiler
 • Dezavantajlar
 • Olumsuz yönler
 • Zayıf noktalar
 • Hileler
 • Aldatmacalar

Çeviri, “cons” kelimesinin bağlamına bağlı olarak değişebilir. Örneğin, “artılar ve eksiler” ifadesi genellikle “avantajlar ve dezavantajlar” olarak çevrilirken, “hileler” veya “aldatmacalar” anlamındaki “cons” kelimesi “dolandırıcılık” veya “sahtekarlık” olarak çevrilebilir.

Örnek Cümleler

“Cons” kelimesinin kullanımını gösteren bazı örnek cümleler şunlardır:

 • Bu ürünün artıları çok fazla ama eksileri de göz ardı edilemez.
 • Bu işin eksileri arasında uzun çalışma saatleri ve düşük maaş var.
 • Bu dolandırıcılar insanları paralarından ederek cons yapıyorlar.
 • Bu filmin tek eksisi, çok tahmin edilebilir olması.
 • Bu anlaşmanın eksileri, faydalarından daha ağır basıyor.

Sonuç

“Cons” kelimesi, İngilizce’de çok yönlü bir kelimedir ve çeşitli anlamlara gelebilir. Hem olumlu hem de olumsuz bağlamlarda kullanılabilir ve genellikle “artılar” kelimesinin karşıtı olarak görülür. Bu makale, “cons” kelimesinin kapsamlı bir incelemesini sunarak anlamını, kullanımını ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirilerini incelemiştir. Bu bilgi, İngilizce öğrencilerine ve çevirmenlere bu kelimenin doğru bir şekilde anlaşılmasına ve kullanılmasına yardımcı olacaktır.


Yayımlandı

kategorisi