conscious sözlük anlamı nedir?

Sözlükte conscious kelimesinin manası:

  1. Bilinçli, farkında, kasti, uyanık, bilinciyle, kastiyle; inançlı
  2. Bilinçli, şuurlu, vukuflu, müdrik, farkında olan
  3. Uyanık

conscious ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları