consume sözlük anlamı nedir?

Sözlükte consume kelimesinin manası:

  1. Tüketmek, harcamak, bitirmek, sarfetmek; yakıp kül etmek, ziyan etmek
  2. Tüketmek, istihlâk etmek
  3. Yakıp yok etmek, çürütmek, bitirmek
  4. İsraf etmek, ziyan etmek
  5. Sarfetmek
  6. Yemek, yutmak
  7. Tükenmek, istihlâk edilmek, yanmak, uçmak
  8. Ziyan edilmek, israf edilmek

consume ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları