contribution sözlük anlamı nedir?

Sözlükte contribution kelimesinin manası:

  1. Yardım, bağış, muavenet, iane
  2. Makale, yazı
  3. Vergi, mükellefiyet
  4. Aidat, prim
  5. Müştereken mesul olanlardan birinin hissesini vermesi hali.
  6. Yardım, bağış, iştirak, katkı, yazı, makale, destek

contribution ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları