converge

Converge: Birleşmek, Yaklaşmak, Toplanmak

Converge, birden fazla şeyin veya kişinin bir noktada bir araya gelmesi veya yaklaşması anlamına gelen bir fiildir. Genellikle fiziksel bir hareket veya bir fikir veya düşüncenin birleşmesi anlamında kullanılır.

İngilizce Anlamı:

 • To come together at a point or place
 • To approach or meet
 • To unite or merge

Türkçe Anlamı:

 • Bir noktada veya yerde bir araya gelmek
 • Yaklaşmak veya buluşmak
 • Birleşmek veya kaynaşmak

Örnek Cümleler:

 • The roads converge at the city center. (Yollar şehir merkezinde birleşiyor.)
 • The two armies converged on the battlefield. (İki ordu savaş alanında birleşti.)
 • Their ideas converged on the need for reform. (Fikirleri reform ihtiyacında birleşti.)

Converge’in Kullanımı:

Converge, genellikle fiziksel bir hareket veya bir fikir veya düşüncenin birleşmesi anlamında kullanılır. Ancak, daha geniş anlamda bir şeylerin bir araya gelmesi veya yaklaşması anlamında da kullanılabilir. Örneğin, “converge” kelimesi, birden fazla veri kümesinin tek bir veri kümesinde birleştirilmesi veya birden fazla bilgisayar sisteminin tek bir ağda birleştirilmesi gibi durumlarda da kullanılabilir.

Converge’in Eş Anlamlıları:

 • Meet
 • Unite
 • Merge
 • Combine
 • Gather

Converge’in Zıt Anlamlıları:

 • Diverge
 • Separate
 • Disperse
 • Scatter

Converge’in Kökeni:

Converge kelimesi, Latince “convergere” kelimesinden türemiştir. “Convergere” kelimesi, “birlikte” anlamına gelen “con” ve “dönmek” anlamına gelen “vertere” kelimelerinden oluşmuştur.

Converge’in Kullanım Alanları:

Converge kelimesi, günlük konuşma dilinde, edebiyatta, bilimde ve teknik alanlarda sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir bilim insanı, iki farklı maddenin bir araya geldiğinde nasıl birleştiğini açıklamak için “converge” kelimesini kullanabilir. Bir mühendis, birden fazla bilgisayar sisteminin tek bir ağda nasıl birleştirileceğini açıklamak için “converge” kelimesini kullanabilir.

Sonuç:

Converge, birden fazla şeyin veya kişinin bir noktada bir araya gelmesi veya yaklaşması anlamına gelen bir fiildir. Genellikle fiziksel bir hareket veya bir fikir veya düşüncenin birleşmesi anlamında kullanılır. Converge kelimesi, günlük konuşma dilinde, edebiyatta, bilimde ve teknik alanlarda sıklıkla kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi