converso sözlük anlamı nedir?

Sözlükte converso kelimesinin manası:

  1. (İspanyolca "din değŸişŸtirmişŸ kişŸi" anlamında) OrtaçağŸ sonları İspanya'sında işŸkence ve kovulmaya uğŸramamak için görünürde HıristiyanlığŸa dönen ancak asıl dininin gereklerinin gizli olarak yerine getiren Musevi veya Müslüman kimse

converso ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları