çöp Toplama ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çöp Toplama" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çöp Toplama" ne demek?

 1. Bir kentin ya da kasabanın, o yerleşim yerinin işlevlerinin görülmesi sırasında ortaya çıkan yararsız ve dokuncalı artıklarının kent yönetimince toplanıp yok edilmesi, ya da yararlanılmak üzere işlenmesi.

çöp Toplama nedir? İlişkili sözcükler

 • önleme Bölgesi: Gecekondu yapımını önlemek amacıyla, konutsuz yurttaşlara verilmek üzere, kent yönetimince konut yapımına elverişli duruma getirilen kent topraklarının bulunduğu kent kesimi. devamı...
 • Kesimevi: Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha. Bir kentin ya da kasabanın et tüketimini karşılamak ve bunu insan sağlığına dokuncalı sonuçlar doğurmayacak bir biçimde gerçekleştirmek için, kent yönetimince yaptırılan, sağlık devamı...
 • Kent Yönetim Kurulu: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekli kurul. devamı...
 • Akçalı Yardım: I – Özeksel yönetimin, genellikle belli bir amaçla kullanılmak üzere kent yönetimlerine yaptığı dolaysız para yardımı 2 – Kent yönetiminin, özeksel yönetime olan borçlarının tümünün ya da bir bölümünün bağışlanması. devamı...
 • Gerikazanım: Kâğıt, cam, plastik gibi katı atıkların değerlendirilmek üzere işlenmesi. devamı...
 • Kamusal Aydınlatma: Bir kent ya da kasabanın sokaklarının, kamuya açık yerlerinin, eğlenme ve dinlenme yerlerinin geceleri aydınlatılması, bu amaçla gerekli sokak lambalarının ve öteki donanımın sağlanması işinin kent yönetimince yerine getirilmesi. devamı...
 • Kentsel Toprak: Kent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanılabilecek yerey. devamı...
 • Püskürtme çözeltisi: Deri, ağız ve burna püskürtülerek kullanılmak üzere hazırlanan, basınçla sıvılaştırılmış çözelti. devamı...
 • çıpır Makinesi: Elyaflı plaka imalatında kullanılmak üzere odunları yonga durumuna getiren makine. devamı...
 • Güvenceli Sayışım çizelgesi: Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm güvencelerinden aylık bağlanılmak, toptan ödeme yapılmak ya da bunlara hak kazanmadıkları saptanılmak üzere güvenceli tarafından ödenilen keseneklerin yazılımına ilişkin çizelge. devamı...

çöp Toplama ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.