coparcenary sözlük anlamı nedir?

Sözlükte coparcenary kelimesinin manası:

  1. Müşterek vârislik
  2. Ortaklık
  3. Müşterek mülk sahipliği
  4. Ortaklık, ortak varislik

coparcenary ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları