çorbacı sözlük anlamı nedir?


Sözlükte çorbacı kelimesinin manası:

  1. Çorba pişirip satan kimse.
  2. Tayfaların gemi sahibine verdikleri ad.
  3. Taşrada halkın Hristiyan ileri gelenlerine verdiği unvan
    Örnek: İstasyonda bir çorbacı ve köylü kalabalığı kaynaşıyor. Y. K. Beyatlı
  4. Yeniçerilerde bir birlik komutanı.
  5. Bir köyde konukları ağırlayabilen varlıklı ve sayılan kişi.
  6. Taşrada ileri gelen Hıristiyanlara verilen ad.
  7. Acemi oğlanları ile yeniçeri bölüklerinin komutanlarına verilen san.
  8. Osmanlı ordusunda yüzbaşı derecesindeki aşama.

çorbacı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları