Cori Esteri ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Cori Esteri" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Cori Esteri" ne demek?

 1. Glikoz-1-Fosfat.

Cori Esteri nedir? İlişkili sözcükler

 • Cori Esteri: Glikoz-1-Fosfat. devamı...
 • Glikoz 6 Fosfataz: Karaciğerde ve böbrekte glikoz 6-fosfatı glikoza döndüren enzim. Glukoz 6-fosfataz. Karaciğer, bağırsak ve böbrekte bulunan glikoz-6-fosfatı glikoza dönüştürerek kan dolaşımına serbest glikoz sağlayan enzim. devamı...
 • üzüm şekeri: Glikoz. Bk. glikoz C6H12O6, glikoz, devamı...
 • Heksokinaz: Glikolizisin başlangıcında glikozun ATP’den bir molekül fosfat alarak glikoz-6-fosfat durumuna gelmesini katalizleyen, glikozdan başka mannoz ve fruktozu da fosforile edebilen ve her hücrede bulunan enzim. Glikolitik yolun çalışma hızını düzenleyen enzimlerden biri. devamı...
 • Glikojenaz: (Yun. glykys: tatlı; genes: meydana gelme) Karaciğerde glikojen sentezini katalizleyen glikojen sentetaz ve glikoz 1-fosfat uridiltransferaz enzimi için kullanılan genel ad. Karaciğerde glikojen üretimini katalizleyen glikojen sentetaz ve glikoz-1-fosfat uridiltransferaz devamı...
 • Pentoz Fosfat Yolu Ppp: Glikoz 6-fosfatın kısmen oksidasyonu ile NADPH şekline indirgenen ve CO2 ile riboz 5-fosfat meydana getiren olayı başlatan reaksiyonlar dizisi. Kırmızı kan hücrelerinde NADPH’nin yegâne kaynağı olan, yağ hücrelerinde daha çok görülen, fotosentezde CO2’in hekzozlara girişi ile ilgili reaksiyonlar. devamı...
 • Glikojen: Karaciğer ve kaslarda bulunan, hidrolizle şeker veren karbonhidrat. Glikoz monomerlerinden oluşan dallı polisakkarit zinciri. Omurgalılarda kasta ve karaciğerde depolanan, glikoz fosfata parçalanarak kullanılacağı yerlere sevk edilen bir depo maddesi. devamı...
 • Coridöngüsü: Kaslarda anaerobik glikolizis sonucu biçimlenen laktik asidin kan dolaşımıyla karaciğere taşınıp burada glikoneogenezisle glikoz üretiminde kullanılması ve sentezlenmiş olan glikoz moleküllerinin yeniden kan dolaşımına verilerek kaslar tarafından alınıp kullanılmasıyla biçimlenen, açlık kan glikoz düzeyinin korunması bakımından önemli olan, glikoz-laktat-glikoz biçimindeki döngü. devamı...
 • Kalsiyum Fosfat: Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat. Kalsiyumun herhangi bir fosfatı. devamı...
 • Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz: Pentoz metabolik yolunun ilk reaksiyonunda glikoz-6-fosfat ve NADP’den 6-fosfoglukanolakton ve NADPH+H+ oluşturan metabolik yolun düzenleyici enzimi. devamı...

Cori Esteri ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.