correlate sözlük anlamı nedir?

Sözlükte correlate kelimesinin manası:

  1. Karşılıklı ilişkisi olmak, aralarında uygunluk sağlamak, (iki şey, netice, rakam) arasında ilişki kurmak
  2. Birbiri ile ilgisi olan şeylerin her biri.
  3. İlişiği olmak, bağlantı kurmak, bağ kurmak, ilişkili olmak, ilişkisini ortaya çıkarmak, bağlantılı olmak; ilişkiyi göstermek, bağdaştırmak, uymak

correlate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları