Covariance ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Covariance" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Covariance" ne demek?

 1. Kovaryans, (İstatistik) aynı ortalama zaman diliminde değŸişŸmeleri için iki değŸişŸkenin değŸişŸim ölçümü

Covariance nedir? İlişkili sözcükler

 • Beklenen Değer: Raslantısal bir değişkenin dağılımının ortalama değeri. Ödüllerin, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı. devamı...
 • Bağıntısız Serpilme: İki değişkenin birlikte değişmesini gösteren bir serpilmede, gözlemlerin ilk değişken eksenine koşut ve ikinci değişkenin ortalamasından geçen bir doğru üzerine düşmesi, bkz. serpilme çizgesi. devamı...
 • Immigration Quota: Göçmen kotası, belirli bir zaman diliminde göç edilmesine izin verilen insan sayısı devamı...
 • Very Shortly: Çok kısa bir zaman içinde, oldukça kısa bir süre sonra, oldukça kısa bir zaman diliminde devamı...
 • Işlem Hacmi: Borsada günlük gerçekleştirilen alım satımların toplam tutarı. Belirli bir zaman diliminde yapılan işlemlerin sayısı. devamı...
 • Sd: (standard deviation) i. (İstatistik) istatistiki verilerin ortalamadan sapma derecesini ölçmek (sapmaların karekökü ortalamasının kareköküne eşŸit) devamı...
 • Devingen örnekbiçim: Aşağıdaki özelliklerin bir ya da ikisini taşıyan örnekbiçim : 1) Yapıyı belirten denklemlerde en az bir değişkenin olması ve değerlerin zamanın ayrı ayrı noktalarında alınması, 2) En az bir denklemin, zamanın bir işlevini içermesi, devamı...
 • Aylık Ortalama: (Zaman dizileri) Bir zaman dizisinin bir ay içerisinde oluşan değerlerinin ortalaması. devamı...
 • Ani ölüm: Sıkı gözetim altında bulundurulan hayvanların herhangi bir belirti göstermeksizin veya klinik belirti gösterdikten itibaren, dakikalarla ifade edilebilecek zaman diliminde gelişen ölüm. devamı...
 • Covariant: Kovaryant devamı...

Covariance ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.