cover sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cover kelimesinin manası:

 1. Kapak, örtü
 2. Batlaniye
 3. Cilt
 4. Saklanmaya yarayan ağaçlık ve çalılık
 5. Bahane
 6. Sofra takımı
 7. Karşılık
 8. Kapamak, örtmek, kaplamak
 9. Kapsamak, ihtiva etmek, şamil olmak
 10. Sigorta etmek
 11. Korumak, müdafaa etmek
 12. Saklamak, gizlemek
 13. Yol almak, katetmek
 14. Röportajını yapmak , yazmak
 15. Kuluçkaya yatmak
 16. (erkek hayvan) cinsi münasebette bulunmak
 17. Mesuliyetini üzerine almak
 18. İdare etmek
 19. Yerini doldurmak
 20. Yetmek, kafi gelmek
 21. Silâh ile tehdit etmek
 22. Destek ateşi sağlamak
 23. Aynı miktarda para koyarak bahse girişmek
 24. Kapamak, örtmek, kaplamak, kapatmak, üzerini kapatmak, korumak; yetmek; içermek; kapsamak

cover ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları