Coxiellaenfeksiyonu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Coxiellaenfeksiyonu kelimesinin manası:

  1. Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q' humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır.

Coxiellaenfeksiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları