coy sözlük anlamı nedir?

Sözlükte coy kelimesinin manası:

  1. Cilveli, nazlı
  2. Çekingen, mahcup, utangaç
  3. Utangaç, çekingen, nazlı

coy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları