çözücü ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çözücü" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çözücü" ne demek?

 1. Başka bir maddeyi çözme özelliği olan şey.

 2. Bk. çözgen.

 3. Tanecikler arasında, başka maddenin taneciklerinin iyonlar veya moleküler h

 4. Genellikle katı bir özdeği, kendi .kimyasal yapısında değişme olmaksızın çözen sıvı.

 5. Tektürel bir karışımda nicelikçe daha çok olan.

 6. Asitlerin kimi metalleri çözmesi gibi, bir özdeği kimyasal tepkimeyle çözen sıvı.

 7. Maddeleri çözebilen sıvı, solvent.

çözücü nedir? İlişkili sözcükler

 • Bileşme: Bileşmek işi, terekküp. İki ya da daha çok sayıda atom, molekül ya da özdeğin kimyasal tepkimeyle bir araya gelerek yeni bir özdek oluşturması. devamı...
 • Moleküllerarası Kuvvetler: Moleküllerin birbirleriyle ve ayrı tür özdeklerle etkileşmelerine fiziksel, kimyasal değişim ve tepkimelere neden olan kuvvetler. (Nitelikçe moleküliçi kuvvetlerden ayrı değildirler, ancak daha güçsüzdürler.) devamı...
 • Iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim devamı...
 • Adsorpsiyon: Bk. yüzerme Yüzerme Moleküllerin katı devamı...
 • Parçalanma Tepkimesi: Büyük bir molekülden daha küçük parçalar meydana getirmek için kimyasal bağların parçalanmasını sağlayan kimyasal bir tepkime. devamı...
 • Cımbız: Kıl vb. ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa Örnek: Bir elinde cımbız, bir elinde ayna / Umurunda mı dünya? O. V. Kanık Özellikle dokumacılıkta kumaş yüzlerindeki düğüm, çöp vb. maddeleri temizlemekte kullanılan el aracı. devamı...
 • Ototroflar Kendibeslerler Autotrophs: Şeker, nişasta, protein, yağ ve vitamin gibi moleküler yapı oluşturmak için güneş enerjisini tutarak ve kimyasal enerjiye dönüştürerek kendi besinini üreten, kendi kendine beslenen canlılar; fotosentetik bitkiler. devamı...
 • Yayınım: Yayınma. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi. devamı...
 • Heterotrof: Dışbeslenen. Karbon ve azot kaynağı olarak organik maddeleri kullanabilen herhangi bir organizma. Biyosentezde fotoheterotroflar birincil enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullanırlar (bazı bakteriler ve kamçılılar gibi), kemoheterotroflar ise kimyasal reaksiyonlardan devamı...
 • Monomer: Bk. tekiz (Yun. monos: tek; meros: parça) Birim yapı; özellikle organik molekülleri oluşturan birini yapıların her biri. Amino asitlerin proteinlerinmonomerleri olduğu gibi. devamı...

çözücü ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.