create sözlük anlamı nedir?

Sözlükte create kelimesinin manası:

  1. Yaratmak, oluşturmak, yapmak, neden olmak; meydana getirmek; yetki vermek, atamak
  2. Yaratmak, vücuda getirmek
  3. Meydana getirmek, ihdas etmek, husule getirmek
  4. Atamak, tayin etınek
  5. Yapmak, tertip etmek.

create ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları