Creditor Nation ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Creditor Nation" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Creditor Nation" ne demek?

 1. Alacaklı ulus

Creditor Nation nedir? İlişkili sözcükler

 • Creditor: Alacaklı. Kredi veren kimse, alacaklı devamı...
 • Satisfy Ones Creditors: Alacaklılarını tatmin etmek, kreditörlerini hoşŸnut etmek, alacaklılarına borcunu geri ödemek (Yazılışı: satisfy one’s creditors) devamı...
 • Commonwealth: Ulus Cumhuriyet B.D devamı...
 • Milliyetçilik: Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk Örnek: Bu şüphe, bu hayal sukutu beni çok geçmeden sert ve mutaassıp bir milliyetçiliğe atacaktı. Y. K. Karaosmanoğlu Bk. ulusçuluk devamı...
 • Nation State: Ulus devlet devamı...
 • Nation: Millet, ulus Budun, kavim devamı...
 • Alacaklının Temerrüdü: Alacaklının haklı bir neden olmaksızın alacağın yerine getirilmesinden kaçındığı durum. Bk. alacaklının direnmesi devamı...
 • Budun: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim. Ulus, millet. devamı...
 • Creditor Country: Alacaklı ülke devamı...
 • Joint Creditors: Müteselsil alacaklılar. devamı...

Creditor Nation ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.