Creutzfeldt Jacop Hastalığı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Creutzfeldt Jacop Hastalığı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Creutzfeldt Jacop Hastalığı" ne demek?

 1. İnsanlarda ender olarak görülen, sinir hücrelerinin süngerimsi dejenerasyonu, gliozis, amiloid plakların oluşumu ve elektroensefalogramda tipik değişimlerle belirgin bir prion protein hastalığı, Jacop hastalığı.

Creutzfeldt Jacop Hastalığı nedir? İlişkili sözcükler

 • Jacop Hastalığı: Creutzfeldt-Jacop hastalığı. devamı...
 • Prion: Nükleik asit içermemesine rağmen teorik olarak hücreleri enfekte ederek çoğalma yeteneğine sahip olan, bağışıklık cevabına sebep olmayan, nükleaz, mor ötesi ve iyonize ışınlara dirençli küçük bulaşıcı protein, bulaşıcı protein etkeni, bulaşıcı protein parçacığı. İnsanlarda ve hayvanlarda skrapi, kuru, deli inek hastalığı, Crutzfeldt-Jacop adı verilen prion hastalıkları adı verilen hastalıklara sebep olurlar. devamı...
 • Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı: Özellikle erişkin süt sığırlarında zayıflık, süt veriminin düşmesi ve davranış bozukluklarıyla başlayan 2 hafta-6 ay sonra ölümle sonlanan, beynin gri maddesinde çift taraflı, bakışımlı vakuolleşme ve nöropilde mikrokavitelerle belirgin prion hastalığı, BSE, deli dana hastalığı, deli inek hastalığı, bovin spongiform ensefalopati. devamı...
 • Laikipia Hastalığı: Koyunların maedi ve pulmoner adenomatozisine benzer değişimlerle belirgin, sadece Kenya’da koyunlarda görülen bir viral hastalık. devamı...
 • Laikipia Hastalığı: Koyunların maedi ve pulmoner adenomatozisine benzer değişimlerle belirgin, sadece Kenya’da koyunlarda görülen bir viral hastalık. devamı...
 • Süngerimsi Beyin Hastalığı: Mikroskobik olarak beyin dokusunun sünger görünümünü veya diğer bir ifadeyle, nöropilde ve nöronlarda çok sayıda hücre içi boşlukların oluşumuyla belirgin ve genellikle prion proteinlerinin metabolizma bozuklukları sonuıcu ortaya çıkan hastalıkların genel adı, spongiform ensefalopatiler. devamı...
 • Sırtlan Hastalığı: Üç-Altı aylık sığırlarda, epifiz plaklarındaki olgunlaşma yetersizliği nedeniyle gelişme geriliği, arka bacakların kısalığı ve saldırgan davranışlarla belirgin, tam olarak nedeni bilinmeyen bir hastalık. devamı...
 • Konakçıya Karşı Greft Reaksiyon Hastalığı: Greft uygulanan bireyin transplantasyon antijenlerine karşı, vericinin T lenfositlerinin oluşturduğu cevap sonucu oluşan deri, karaciğer ve bağırsak kanalındaki patolojik değişimlerle belirgin hastalık. Köpek ve atlarda kemik iliği transplantasyonlarının önemli bir komplikasyonudur. devamı...
 • Amyloid: Amiloid Amiloid, büyük ölçüde nişŸastadan oluşŸan madde; doku bozulması ile oluşŸan protein ve polisakkaritler içeren çöküntüler (Patoloji) devamı...
 • Aleutian Vizonlarının Hastalığı: Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini Batı Alaska’da Aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen Parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların Aleutian hastalığı, plazmasitozis. devamı...

Creutzfeldt Jacop Hastalığı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.