cross 2 sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cross 2 kelimesinin manası:

  1. Çaprazlamak. karşŸıdan karşŸıya geçmek; -i geçmek: Look both ways before crossing the street. KarşŸıdan karşŸıya geçmeden önce iki yöne de bak. He crossed the bridge on a bicycle. Köprüyü bisikletle geçti. Georgians are crossing the border to sell their goods in Turkey. Gürcüler mallarını Türkiye´de satmak için sınırı geçiyorlar. into -e geçmek/girmek: We´ve just crossed into Russia. şžu anda Rusya´ya girmişŸ bulunuyoruz. over üstünden/üzerinden geçmek/geçirmek. under altından geçmek/geçirmek. bot., zool. melezlemek, çaprazlamak. üstüne çizgi çizmek, -i çizmek. -e karşŸı gelmek."

cross 2 ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları