çuha çiçeğigiller sözlük anlamı nedir?

Sözlükte çuha çiçeğigiller kelimesinin manası:

  1. İki çeneklilerden, örneği çuha çiçeği olan bir bitki familyası.
  2. Yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, çanak ve taç yaprakları 4-9 parçalı, er dişi, ovaryum üst nadiren orta durumlu, kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 9 cins ve 40 türle temsil edilen, bir ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler.

çuha çiçeğigiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları