cumhura muhalefet kuvvei hatadandır

  1. Halkın tuttuğu bir davaya karşı çıkılmaz.


Yayımlandı

kategorisi