cüneydi bağdadı sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cüneydi bağdadı kelimesinin manası:

  1. (Hicri: 207-298) Şafii Hz.lerinin talebesinden ders almıştır. Zamanın kutbu sayılmıştır. 30 defa yaya olarak hacca gitmiştir. Büyük velilerdendir. (K.S.) (Osmanlıca'da yazılışı: cüneyd-i bağdadî)

cüneydi bağdadı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları