cürcanı sözlük anlamı nedir?


Sözlükte cürcanı kelimesinin manası:

  1. (Abdülkahir) Hicri beşinci asrın ikinci yarısında yaşamış büyük alimlerden ve Arapçanın dahi mütehassıslarındandır. Dindarlığı ve takvası da çok ileri olduğu nakledilir... Asıl adı: Abdülkahir-el Cürcani olan bu Zatın ilk tahsilini memleketi Cürcan'da yaptığı biliniyor. Adı ve künyesi şu şekilde oluyor: Eş-Şeyh Ebu Bekir Abdulkahir bin Abdurrahman. Bütün cihetleri ile beğenilen bir zat olmuştur. Hakkında deniyor ki: Namazda iken evine bir hırsız girse, bulduğu bir takım şeyleri alır. Cürcani hırsızı gördüğü halde namazına devam eder ve bozmaz... Vefat tarihi Hi.471 senesidir. (K.S.) (Osmanlıca'da yazılışı: cürcanî)

cürcanı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları