çürükçül ne demek?

Türkçe sözlüklerde "çürükçül" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "çürükçül" ne demek?

 1. Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit.

 2. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan organizma. Saprozoik.

 3. Kendisi için gerekli olan organik maddeleri ölmüş veya çürümekte olan bitki ve hayvanlardan temin eden hayvan ve hayvan benzeri organizmalar, saprozoik, saprofitik. Ölmüş veya kokuşmuş organik maddeler üzerinde yaşayan organizma.

 4. Ölmüş veya kokuşmuş organik maddeler üzerinde yaşayan organizma, saprozoik.

çürükçül nedir? İlişkili sözcükler

 • çürükçül Beslenme: (Yun. sapros: çürümüş, zoon:hayvan) Ölmüş yada kokmuş organik maddelerle beslenme durumu. Bir hayvanın çevresinde bulunan çözünmüş tuzları ve basit organik maddeleri absorbe ederek beslenmesi. devamı...
 • Saprofit: Çürükçül. Çürükçül Bk. çürükçül beslenen devamı...
 • Lipit: Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü. Yağ devamı...
 • Lipit: Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü. Yağ devamı...
 • Parazit: Asalak. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. devamı...
 • Fakültatif Parazit: Hem canlı hem de ölü organik maddeler üzerinde yaşayan organizmalar. Fakültatif saprofit. İsteğe bağlı parazit. devamı...
 • Fotojen: Işık yaratan, doğuran. Bitki veya hayvan organizmasının ışımasına yol açan bileşik. devamı...
 • Epifitik Alg: (Yun. epi: üzerinde; phyton: bitki) Topluluklar hâlinde bitkiler üzerinde yaşayan algler. Bitki üzerinde yaşayan alg. devamı...
 • Komensal: Diğer bir organizma üzerinde ona zarar vermeden yaşayan organizma, kommensal. devamı...
 • Mantar Hastalığı: Bazı mantarların yol açtığı bitki veya hayvan hastalığı. Çoğunlukla yüzde, deri üzerinde koyu, kızıl veya mor renkli oluşan bir cilt hastalığı, küflüce. devamı...

çürükçül ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.