cv nin açılımı

CV’nin Açılımı: Curriculum Vitae

CV, Latince “yaşam öyküsü” anlamına gelen curriculum vitae’nin kısaltmasıdır. Bir CV, bir kişinin eğitim, iş deneyimi, becerileri ve başarılarını özetleyen bir belgedir. Genellikle iş başvurularında kullanılır, ancak akademik veya profesyonel amaçlar için de kullanılabilir.

CV’ler genellikle kronolojik sırayla düzenlenir, yani en son eğitim ve iş deneyimi en üstte yer alır. Ancak, bazı durumlarda, işverenlerin belirli becerilere veya deneyimlere sahip adayları bulmasını kolaylaştırmak için becerilere veya deneyime göre düzenlenmiş CV’ler de kullanılabilir.

CV’ler genellikle bir veya iki sayfadan oluşur. Ancak, daha uzun CV’ler de olabilir, özellikle de adayın çok fazla eğitim, iş deneyimi veya becerisi varsa.

CV’ler genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Kişisel bilgiler: Ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgiler.
 • Eğitim: En son eğitimden başlayarak, adayın aldığı tüm eğitim kurumları ve dereceleri.
 • İş deneyimi: En son işten başlayarak, adayın çalıştığı tüm iş yerleri ve pozisyonları.
 • Beceriler: Adayın sahip olduğu teknik beceriler, yabancı dil becerileri ve yumuşak beceriler.
 • Başarılar: Adayın iş hayatında veya akademik kariyerinde elde ettiği başarılar.
 • Referanslar: Adayı tanıyan ve onun hakkında olumlu referanslar verebilecek kişilerin adları ve iletişim bilgileri.

CV’ler genellikle iş başvurularında kullanılır. Ancak, akademik veya profesyonel amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, bir akademisyen, bir konferansa katılmak veya bir araştırma projesi için fon almak için CV’sini kullanabilir. Bir profesyonel ise, yeni bir iş bulmak veya terfi almak için CV’sini kullanabilir.

CV’ler, işverenlerin veya diğer ilgili kişilerin adayları değerlendirmesi için önemli bir araçtır. Bu nedenle, CV’nin doğru, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olması önemlidir.

CV’nin Türkçe Açılımı: Özgeçmiş

Özgeçmiş, bir kişinin eğitim, iş deneyimi, becerileri ve başarılarını özetleyen bir belgedir. Genellikle iş başvurularında kullanılır, ancak akademik veya profesyonel amaçlar için de kullanılabilir.

Özgeçmişler genellikle kronolojik sırayla düzenlenir, yani en son eğitim ve iş deneyimi en üstte yer alır. Ancak, bazı durumlarda, işverenlerin belirli becerilere veya deneyimlere sahip adayları bulmasını kolaylaştırmak için becerilere veya deneyime göre düzenlenmiş özgeçmişler de kullanılabilir.

Özgeçmişler genellikle bir veya iki sayfadan oluşur. Ancak, daha uzun özgeçmişler de olabilir, özellikle de adayın çok fazla eğitim, iş deneyimi veya becerisi varsa.

Özgeçmişler genellikle aşağıdaki bölümleri içerir:

 • Kişisel bilgiler: Ad, soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgiler.
 • Eğitim: En son eğitimden başlayarak, adayın aldığı tüm eğitim kurumları ve dereceleri.
 • İş deneyimi: En son işten başlayarak, adayın çalıştığı tüm iş yerleri ve pozisyonları.
 • Beceriler: Adayın sahip olduğu teknik beceriler, yabancı dil becerileri ve yumuşak beceriler.
 • Başarılar: Adayın iş hayatında veya akademik kariyerinde elde ettiği başarılar.
 • Referanslar: Adayı tanıyan ve onun hakkında olumlu referanslar verebilecek kişilerin adları ve iletişim bilgileri.

Özgeçmişler genellikle iş başvurularında kullanılır. Ancak, akademik veya profesyonel amaçlar için de kullanılabilir. Örneğin, bir akademisyen, bir konferansa katılmak veya bir araştırma projesi için fon almak için özgeçmişini kullanabilir. Bir profesyonel ise, yeni bir iş bulmak veya terfi almak için özgeçmişini kullanabilir.

Özgeçmişler, işverenlerin veya diğer ilgili kişilerin adayları değerlendirmesi için önemli bir araçtır. Bu nedenle, özgeçmişin doğru, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olması önemlidir.


Yayımlandı

kategorisi