cyclocryosurgery sözlük anlamı nedir?

Sözlükte cyclocryosurgery kelimesinin manası:

  1. Siklokriyoşirurji

cyclocryosurgery ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları