Cytophaga columnaris sözlük anlamı nedir?

Sözlükte Cytophaga columnaris kelimesinin manası:

  1. Cytophagaceae familyasına ait Cytophaga cinsinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, kapsülsüz, flagellasız olmasına karşın nemli katı besi yerleri üzerinde kıvrılarak, bükülerek ve kayarak hareket eden, aerob veya fakültatif anaerob, çomak biçiminde bir bakteri.

Cytophaga columnaris ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları