dağ eriği sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dağ eriği kelimesinin manası:

  1. Yabani erik.
  2. Ballıbabagiller (Labiatae) familyasından, yaprakları basit ya da hafif parçalı, dairesel dizilişli, fındıksı tipte meyveleri olan, çok yıllık, otsu bitki.

dağ eriği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları