dağılmak sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dağılmak kelimesinin manası:

 1. Toplu durumdayken ayrılıp birbirinden uzaklaşmak
  Örnek: Yolcular artık yavaş yavaş dağılıyorlardı. H. Taner
 2. Değer ve birimler belli etkenlerle, oranlı olarak bölünmek.
 3. Parçalanarak yayılmak, ufalanmak
  Örnek: Kentin eski merkezindeki evler kendiliğinden yıkılıyor, bahçe duvarları dökülüp dağılıyordu. A. Kutlu
 4. Karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak
  Örnek: Siyah saçları hare hare suyun yüzüne dağıldı. C. Uçuk
 5. Birliği, beraberliği bozulmak.
 6. Bir topluluğun, kuruluşun varlığı son bulmak, fesholunmak, münfesih olmak.
 7. Yavaş yavaş kaybolmak, yok olmak
  Örnek: Ona ne zaman rastlasanız, içiniz açılır, efkârınız dağılır. H. Taner

dağılmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları