Dağıtımcı ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Dağıtımcı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Dağıtımcı" ne demek?

 1. Dağıtım işiyle uğraşan kimse veya kuruluş.

 2. Belli bir coğrafi bölgede, imâlatçıdan aldığı malları tekrar satan ve imâlatçı ile yaptığı sözleşme gereği söz konusu malların dağıtımına ilişkin özel hakları bulunan gerçek veya tüzel kişi.

 3. Dağıtım işiyle uğraşan kimse.

Dağıtımcı nedir? İlişkili sözcükler

 • Dışsatımda Vergi Bağışıklığı: Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. devamı...
 • Dağıtım Hakkı: Bir filmin dağıtım işiyle ilgili haklar; filmi dağıtıp işletme hakkı. devamı...
 • Recurrence: Tekrar, yinelenme, tekerrür, nüksetme, başa dönme, tekrar söz konusu etme devamı...
 • üzümcü: Üzüm yetiştiren veya satan kimse. devamı...
 • üzümcü: Üzüm yetiştiren veya satan kimse. devamı...
 • Dağıtım Maliyeti: Malların üretim merkezinden tüketiciye ulaştırılması amacıyla yapılan giderler. devamı...
 • Dağıtımcı Markaları: Malın üzerine konulandağıtımcı markaları. devamı...
 • Parfümcü: Parfümeri ürünleri üreten veya satan kimse. devamı...
 • Tüm Işletme Hakkı: Özel izin anlaşması gereğince, izin alanın bölge üzerinde bütün hakların iyesi bulunması. devamı...
 • Kalıtım Ve Geçiş Vergisi: Kalıtım ve tutsu yolu ile bunlar üzerinde hakları bulunan bir ya da daha çok kişilere geçen taşınır ve taşınmaz çeşitli mallar nedeni ile, bu kişilerden yasalarında belirtilen temel yargı ve oranlara göre alınan vergi. devamı...

Dağıtımcı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.