daimon sözlük anlamı nedir?

Sözlükte daimon kelimesinin manası:

  1. Yunanca'da kişileştirilmiş belli bir tanrıdan (theos) ayrı olarak insanüstü, tanrısal etkinlikleri olan, kavranılamaz bir güce verilen ad.
  2. Eski Yunan dünyasında Tanrı'yla insan, gökle yer arasında bulunan, sonradan iyi ve kötü ruhlar olarak ikiye ayrılan varlıklara verilen ad.
  3. Daimon, kötü ruh; şŸeytan; yarı tanrı, kısmen insan kısmen tanrı olan kimse; tanrıya dönüşŸtürülmüşŸ olan insan (Klasik Mitoloji); koruyucu cin

daimon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları