dallanmış zincir sözlük anlamı nedir?

Sözlükte dallanmış zincir kelimesinin manası:

  1. Bir karbona ikiden fazla karbonun bağlı olduğu hidrokarbon zinciri.
  2. Alifatik bileşiklerin düz karbon zinciri iskeletlerinin dallara ayrılması.

dallanmış zincir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları