danışık sözlük anlamı nedir?

Sözlükte danışık kelimesinin manası:

  1. Olmayan bir durumu varmış gibi göstermek veya olduğundan başka anlatmak için önceden yapılan anlaşma, muvazaa.
  2. Gerçek güceriye (iradeye) uygun olmayan bildiride bulunmak için birden çok kişilerin bir türe işleminde oybirliğine varmış olmaları.

danışık ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları