daralma nedir

Daralma Nedir?

Daralma, bir ekonominin toplam üretim değeri veya çıktı seviyesinin belirli bir süre boyunca azalmasıdır. Genellikle ekonomik aktivitedeki bir düşüşle karakterize edilir ve işsizlik, düşük yatırım ve tüketici harcamalarında azalma gibi olumsuz ekonomik sonuçlara yol açabilir.

Daralmanın Nedenleri

Daralmaya yol açabilecek birçok faktör vardır. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Ekonomik şoklar: Doğal afetler, savaşlar veya terörist saldırılar gibi beklenmedik olaylar ekonomiyi olumsuz etkileyebilir ve daralmaya yol açabilir.
 • Maliye politikası: Hükümetin harcamalarını azaltması veya vergileri artırması gibi maliye politikaları ekonomiyi yavaşlatabilir ve daralmaya yol açabilir.
 • Para politikası: Merkez bankasının faiz oranlarını artırması gibi para politikaları ekonomiyi yavaşlatabilir ve daralmaya yol açabilir.
 • Dışsal faktörler: Diğer ülkelerdeki ekonomik sorunlar veya küresel ekonomideki bir yavaşlama Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyebilir ve daralmaya yol açabilir.

Daralmanın Sonuçları

Daralma, ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • İşsizlik: Daralma, işletmelerin faaliyetlerini azaltması veya kapatması nedeniyle işsizliğe yol açabilir.
 • Düşük yatırım: Daralma, işletmelerin yatırım yapma olasılığını azaltabilir, bu da ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açabilir.
 • Tüketici harcamalarında azalma: Daralma, tüketicilerin harcamalarını azaltmasına yol açabilir, bu da ekonomik aktivitede bir düşüşe yol açabilir.
 • Deflasyon: Daralma, fiyatların düşmesine yol açabilir, bu da tüketicilerin ve işletmelerin harcama yapma olasılığını azaltabilir.
 • Bütçe açığı: Daralma, hükümetin vergi gelirlerinin azalmasına ve harcamalarının artmasına yol açabilir, bu da bütçe açığına yol açabilir.

Daralmanın Önlenmesi ve Tedavisi

Daralmayı önlemek ve tedavi etmek için hükümetler ve merkez bankaları çeşitli politikalar uygulayabilirler. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Maliye politikası: Hükümet, harcamalarını artırarak veya vergileri azaltarak ekonomiyi canlandırabilir.
 • Para politikası: Merkez bankası, faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi canlandırabilir.
 • Yapısal reformlar: Hükümet, işgücü piyasasını esnekleştirerek, vergileri azaltarak veya altyapı yatırımlarını artırarak ekonomiyi canlandırabilir.

Sonuç

Daralma, ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek ciddi bir ekonomik sorunudur. Daralmayı önlemek ve tedavi etmek için hükümetler ve merkez bankaları çeşitli politikalar uygulayabilirler.


Yayımlandı

kategorisi